WAT TANK-yň hünärmen uly hünärmeni

20+ ýyllyk önümçilik tejribesi
Galvanizli polat suw arassalaýyş tanky

Galvanizli polat suw arassalaýyş tanky

Gysga düşündiriş:

Galvanizli suw arassalaýyş tankygyzgyn basylan galypdan ýasalan panellerden ýasalýar. Ulanyş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, ýygnalan galvanizli polat suw çüýşeleri Q235 polat plastinkasyny kabul edýär.


 • Min.Sargyt:1 kub metr
 • Ölçegi:Custöriteleşdirilen
 • Eltip bermek:Deňiz gorkusyny goldaň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  SORAG Maglumatlary

  Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý Göwrümi: 1-5000M3
  Programma: Her dürli suw saklaň Tehnika: Galyp
  Galyňlygy: 1,5mm ~ 5.0mm Material: Q235 polat
  Ömri : 15-20 ýyl Şahadatnama: ISO: 9001
  Baglanyşyk: Bolt Görnüşi: gönüburçly / kwadrat

  GALWANIZILEN Suw tanky näme?

  Galvanizli suw çüýşesi, 92SS177 laýyklykda öndürilen suw çüýşesiniň täze görnüşidir.

  Bu önümiň öndürilmegi we gurulmagy raýat gurluşygyna täsir etmeýär, kebşirleýiş enjamlary talap edilmeýär we üstü owadan we çydamly, suwuň hiliniň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alýan gyzgyn sink poslama garşy bejerilýär, adam saglygy üçin peýdalydyr , we gurluşyk önümlerini standartlaşdyrmak, seriallaşdyrmak we zawodlaşdyrmak talaplaryna laýyk gelýär.

  Suwuň hili biziň ýurdumyzyň agyz suwy standartyna (GB5749-85) laýyk gelýär.

  7530

  GALWANIZILEN SUW TANKY Peke-täk paneli ululygy

  1220 * 1220mm, 2000 * 1000mm, 1500 * 1000mm, 1000 * 1000mm, 1000 * 500mm, 500 * 500mm.

  753062
  753063

  GALWANIZILEN Suw tankynyň artykmaçlyklary

  ● ighteňil agram we ýokary güýç;

  Rust Rüst we uzak hyzmat ömri ýok;

  ● Iýmit bahasy materiallary we sagdyn ulanyşlar;

  ● Çeýe dizaýn we mugt kombinasiýa;.

  Price Bahaly we oýlanyşykly hyzmat;

  Transport Daşamak, gurmak we goldamak aňsat;

  Proper Dogry hyzmat etmek bilen iş ömri 15 ýyldan gowrak;

  Suw basyşynyň howpsuzlygy

  Gaby doldurmak arkaly döredilen suw basyşy, beýleki görnüşli baklarda syzmagyň öňüni alýan bogunlary möhürleýär, suw basyşy möhüri döwýän bogunlary açyp biler we saklanan suwuň çykmagyna ýol açar.

  Gidrostatik synag

  SS245: 1995 laýyklykda aýna bilen berkidilen poliester bölekleýin suw çüýşesi üçin spesifikasiýa.

  Tank basyşy: ghp x

  GRP suw çüýşesi141111

  Giňişleýin ýüz tutmalar

  Galvanizli bölekleýin suw çüýşämiz Senagatda giňden ulanylýar - Magdançylyk - Eneter kärhanalary - Jemgyýetçilik edarasy - idenceaşaýyş jaýlary - myhmanhanalar - restoranlar suw / Deňiz suwy / Suwaryş suwy / ýagyş suwy / Fireangyn söndüriji suw we beýleki suw saklaýyş serişdeleri.

  GURAMA GÖRNÜŞ

  Içki gurluşy üçin poslamaýan polatdan we gyzgyn batyrylan galvanizden we daşky görnüşi bilen örtülen polatdan peýdalanyp, panel eroziýa garşy ajaýyp garşylygy görkezýär.

  GRP suw çüýşesi1161

  GALWANIZILEN SUW TANKYNYIZ SÖZLÜGI

  2m Highokary (mm)

  2,5 m Highokary (mm)

  3m Highokary (mm)

  SesM3

  L

  W

  H

  SesM3

  L

  W

  H

  SesM3

  L

  W

  H

  4

  1000

  2000

  2000

  5

  1000

  2000

  2500

  6

  1000

  2000

  3000

  8

  2000

  2000

  2000

  10

  2000

  2000

  2500

  12

  2000

  2000

  3000

  12

  3000

  2000

  2000

  15

  3000

  2000

  2500

  18

  3000

  2000

  3000

  16

  4000

  2000

  2000

  20

  4000

  2000

  2500

  24

  4000

  2000

  3000

  20

  5000

  2000

  2000

  25

  5000

  2000

  2500

  30

  5000

  2000

  3000

  18

  3000

  3000

  2000

  22.5

  3000

  3000

  2500

  27

  3000

  3000

  3000

  24

  4000

  3000

  2000

  30

  4000

  3000

  2500

  36

  4000

  3000

  3000

  30

  5000

  3000

  2000

  37.5

  5000

  3000

  2500

  45

  5000

  3000

  3000

  36

  6000

  3000

  2000

  45

  6000

  3000

  2500

  54

  6000

  3000

  3000

  42

  7000

  3000

  2000

  52.5

  7000

  3000

  2500

  63

  7000

  3000

  3000

  32

  4000

  4000

  2000

  40

  4000

  4000

  2500

  48

  4000

  4000

  3000

  40

  5000

  4000

  2000

  50

  5000

  4000

  2500

  60

  5000

  4000

  3000

  48

  6000

  4000

  2000

  60

  6000

  4000

  2500

  72

  6000

  4000

  3000

  56

  7000

  4000

  2000

  70

  7000

  4000

  2500

  84

  7000

  4000

  3000

  64

  8000

  4000

  2000

  80

  8000

  4000

  2500

  96

  8000

  4000

  3000

  72

  9000

  4000

  2000

  90

  9000

  4000

  2500

  108

  9000

  4000

  3000

  50

  5000

  5000

  2000

  62.5

  5000

  5000

  2500

  75

  5000

  5000

  3000

  60

  6000

  5000

  2000

  75

  6000

  5000

  2500

  90

  6000

  5000

  3000

  70

  7000

  5000

  2000

  87.5

  7000

  5000

  2500

  105

  7000

  5000

  3000

  80

  8000

  5000

  2000

  100

  8000

  5000

  2500

  120

  8000

  5000

  3000

  90

  9000

  5000

  2000

  112.5

  9000

  5000

  2500

  135

  9000

  5000

  3000

  100

  10000

  5000

  2000

  125

  10000

  5000

  2500

  150

  10000

  5000

  3000

  120

  10000

  6000

  2000

  150

  10000

  6000

  2500

  180

  10000

  6000

  3000

  140

  10000

  7000

  2000

  175

  10000

  7000

  2500

  210

  10000

  7000

  3000

  160

  10000

  8000

  2000

  200

  10000

  8000

  2500

  240

  10000

  8000

  3000

  180

  10000

  9000

  2000

  225

  10000

  9000

  2500

  270

  10000

  9000

  3000

  200

  10000

  10000

  2000

  250

  10000

  10000

  2500

  300

  10000

  10000

  3000

  Bellik:Tablisa çäkleri üçin bu ýerde ähli ululyklary sanap bilmeris.islendik ululykda dizaýn edip we öndürip bileris. 1M ululykdaky Galvanizli suw çüýşämiz35000M çenli3Has köp sorag, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

   

  GÖRNÜŞ BAZASY we STEL FONDY

  Beton bazasy (standart)

  * Ini: 300mm

  * Boýy: 600mm (Polat skidini goşuň)

  * Boş ýer: Maks 1m

  * Daşarky ölçegi: W + 400mm

  * Gorizontal dereje: 1/500

  GRP suw çüýşesi1141

  Bellik: Suw çüýşämizi polat diňine ýa-da polat stendine hem goýup bolýar.

  HYZMATDAŞLAR

  önüm
  mmexport11224
  Täze

  GALWANIZILEN SUW TANKYMYZDAN ULANYLAN

  Kompaniýamyz tarapyndan üpjün edilen galvanizli suw çüýşeleri has köp oturdyldy130ýurtlaryýaly: Şri-Lanka, Maldiwler, Ysraýyl, Ispaniýa, Sent Winsent we Grenadinler, Liwan, Gana, Efiopiýa, Günorta Afrika, Zimbabwe, Oman we ş.m.

  Biziň kompaniýamyz "ilki bilen müşderi, ilki bilen bütewilik, ilki bilen hil, ilki hyzmat" düşünjesine yzygiderli eýerýär.

  Halkara müşderiniň biragyzdan öwgüsini gazandy.

  GRP suw çüýşesi1146

 • Öňki:
 • Indiki: